Ossendrijver B.V. realiseert graag wat u als de architect ontwerpt, ook wanneer uw ontwerp wellicht onconventioneel is.

Wij zijn een bedrijf met hoog opgeleid personeel, serieus, betrouwbaar en persoonlijk betrokken. Met name restauratiewerk en renovatie van gedateerde woningen dragen wij een warm hart toe. Van nieuwbouw tot restauratie, onderkelderen tot overkappen, in ons 50 jarige bestaan zijn de meest uiteenlopende (ver)bouwen al eens door onze vakmannen gerealiseerd. Onze vakervaren timmerlieden hebben oog voor detail en laten hun vakmanschap graag en vol trots zien.

Wat ons dikwijls wordt gevraagd en waar wij veel ervaring in hebben is het maken van een kostenraming op basis van een schetsontwerp. Wij kunnen u als architect wellicht ondersteunen in uw werk door in de schetsontwerpfase al een vrijblijvende bouwkostenraming te maken zodat u nog beter in staat bent uw ontwerp af te stemmen op het budget van uw opdrachtgever.

Ook willen wij graag vanuit onze bouwexpertise meedenken over de praktische uitvoerbaarheid van bepaalde details en desgevraagd uw bestek kritsch screenen. Daarnaast beschikt Ossendrijver B.V. over een professioneel netwerk van onderaannemers en leveranciers, die ons in zowel de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering ondersteunen bij het leveren van goed werk. Dit team kan voor u wellicht ook van toegevoede waarde zijn.

Vrij frequent wordt ons door opdrachtgevers gevraagd om de omgevingsvergunning voor bouwen te fasciliteren. Ook in dat opzicht zou een samenwerking met u tot iets opbouwends kunnen leiden. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek!

We zijn er ook voor bedrijven, makelaars en particulieren.