Particulier

 

Met de tekeningen van de architect had ik drie aannemers uitgenodigd voor een kennismaking en een begroting voor de bouw van onze villa. Vanaf de eerste ontmoeting met Ossendrijver kenmerkte het bedrijf zich als slagvaardig. Met open communicatie in korte lijnen. Vakwerk op hoog niveau, achter de schermen en op de bouwplaats. In 1½ jaar werd onze villa gerealiseerd. Een volgende bouw zou ik zó weer met Ossendrijver doen.

H. Wiss, Bosch en Duin

 

De particuliere klant van Ossendrijver B.V. krijgt te maken met een aannemer die gespecialiseerd is in het verbouwen van jaren dertig woningen en uitvoeren van restauratiewerk. Ossendrijver B.V. is betrouwbaar, heeft oog voor detail, levert maatwerk, is persoonlijk betrokken, heeft korte lijnen, ontzorgt en staat voor duidelijkheid. ‘Afspraak is afspraak’ is een van de belangrijkste waarden voor Ossendrijver B.V..

Wij kunnen ons voorstellen dat u soms opziet tegen het bezoek en selecteren van een aannemer. Ook al is er het uitzicht op de afgeronde verbouwing, de zorg of er niets beschadigd raakt tijdens de verbouwing en of de kosten en doorlooptijd niet uit de hand gaan lopen, is latent aanwezig. Uit klanttevredenheid onderzoek is gebleken dat onze klanten Ossendrijver B.V. als een aannemer ervaren die het werk volgens afspraak uitvoert in een prettige sfeer. De zorgen over onvoorziene kostenoverschrijding en ”lomp gedrag” blijken ongegrond!

Wij nemen de tijd om uw ver- of nieuwbouwwensen rustig met u te bespreken, desgewenst samen met onze vaste bouwpartners (bijvoorbeeld loodgieter, elektricien). Vervolgens ontvangt u van ons op korte termijn een duidelijke en zo volledig mogelijke offerte waarin niet alleen staat beschreven welke werkzaamheden we tegen welke kosten voor u kunnen verrichten maar ook welke werkzaamheden niet bij de offerte zijn inbegrepen. Zo komt u tijdens de verbouwing niet voor verrassingen te staan. Uiteraard is deze offerte kostenloos en vrijblijvend.

Wanneer u op basis van genoemde offerte de (ver)bouwwerkzaamheden aan ons bedrijf gunt, ontvangt u aansluitend een opdrachtbevestiging waarin duidelijke wederzijdse contractuele afspraken staan vermeld met betrekking tot de uitvoering en planning/doorlooptijd van de (ver)bouw.

Eventueel meer- en minderwerk tijdens de verbouwing wordt vóór uitvoering schriftelijk aan u ter goedkeuring voorgelegd zodat u niet achteraf met onverwachte meerkosten wordt geconfronteerd. Wanneer de (ver)bouw gereed is, wordt er een opleveringsafspraak met u gemaakt waarbij we niet alleen de verbouwing samen met u fysiek inspecteren op eventuele onvolkomenheden maar ook het verbouwingsproces met u evalueren.

Mochten er ná de oplevering toch nog gebreken zichtbaar worden, hanteren wij daarvoor een zorgvuldige klachtafhandelingprocedure.
Met deze werkwijze proberen wij de (ver)bouw voor u en voor ons zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen en daarmee wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. We kunnen u desgewenst ontzorgen in het vergunningtraject door de eventueel vereiste bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouwen en/of slopen) voor u te regelen.

En last but not least, wij kunnen u bij zowel nieuwbouw als verbouw van uw woning de financiële zekerheid bieden dat het bouwwerk ook volgens afspraak wordt uitgevoerd omdat ons bedrijf lid is van de Stichting Woningborg en de Stichting Bouwgarant

 

We zijn er ook voor architecten, bedrijven en makelaars.